derişik çözelti nedir

Derişik Çözelti Nedir?

Derişik çözelti, bir çözücü içinde çözünen maddelerin belirli bir oranda bulunduğu homojen bir karışımdır. Çözücü, çözünen maddeyi çözen maddedir ve genellikle sıvıdır. Çözünen madde ise, çözücü içinde çözünen maddedir ve genellikle katı veya sıvıdır. Derişik çözeltiler, günlük yaşamda sıklıkla kullanılır. Örneğin, tuzlu su, şekerli su, sirke ve alkol derişik çözeltilerdir.

Derişik Çözeltilerin Özellikleri

Derişik çözeltiler, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Homojendirler: Derişik çözeltiler, tek bir fazdan oluşur ve çözücü ve çözünen madde eşit şekilde dağılmıştır.
 • Berraktırlar: Derişik çözeltiler, genellikle berraktır ve bulanık değildir.
 • Akışkandırlar: Derişik çözeltiler, genellikle akışkandır ve katı değildir.
 • Belirli bir yoğunluğa sahiptirler: Derişik çözeltilerin yoğunluğu, çözücü ve çözünen maddenin yoğunluğuna bağlıdır.
 • Belirli bir kaynama noktasına sahiptirler: Derişik çözeltilerin kaynama noktası, çözücü ve çözünen maddenin kaynama noktasına bağlıdır.
 • Belirli bir donma noktasına sahiptirler: Derişik çözeltilerin donma noktası, çözücü ve çözünen maddenin donma noktasına bağlıdır.

Derişik Çözeltilerin Türleri

Derişik çözeltiler, aşağıdaki türlere ayrılır:

 • Doymuş çözelti: Doymuş çözelti, belirli bir sıcaklıkta çözücünün çözebileceği maksimum miktarda çözünen maddeyi içeren çözeltidir.
 • Doymamış çözelti: Doymamış çözelti, belirli bir sıcaklıkta çözücünün çözebileceği maksimum miktarda çözünen maddeyi içermeyen çözeltidir.
 • Aşırı doymuş çözelti: Aşırı doymuş çözelti, belirli bir sıcaklıkta çözücünün çözebileceği maksimum miktarda çözünen maddeden daha fazla çözünen madde içeren çözeltidir.

Derişik Çözeltilerin Kullanım Alanları

Derişik çözeltiler, günlük yaşamda sıklıkla kullanılır. Örneğin, tuzlu su, şekerli su, sirke ve alkol derişik çözeltilerdir. Derişik çözeltiler, aşağıdaki alanlarda kullanılır:

 • Gıda endüstrisi: Derişik çözeltiler, gıdaların korunması, lezzetlendirilmesi ve renklendirilmesi için kullanılır.
 • İlaç endüstrisi: Derişik çözeltiler, ilaçların hazırlanması ve uygulanması için kullanılır.
 • Kozmetik endüstrisi: Derişik çözeltiler, kozmetik ürünlerinin hazırlanması için kullanılır.
 • Kimya endüstrisi: Derişik çözeltiler, kimyasal reaksiyonların gerçekleştirilmesi için kullanılır.
 • Tarım endüstrisi: Derişik çözeltiler, bitkilerin beslenmesi ve korunması için kullanılır.

Derişik Çözeltilerin Hazırlanması

Derişik çözeltiler, aşağıdaki adımlar izlenerek hazırlanabilir:

 1. Çözücü ve çözünen madde belirlenir.
 2. Çözücü, uygun bir kaba alınır.
 3. Çözünen madde, çözücüye yavaş yavaş eklenir.
 4. Çözünen madde, çözücüde tamamen çözülene kadar karıştırılır.
 5. Çözelti, uygun bir kaba aktarılır ve etiketlenir.

Derişik Çözeltilerin Saklanması

Derişik çözeltiler, aşağıdaki koşullarda saklanmalıdır:

 • Serin ve karanlık bir yerde saklanmalıdır.
 • Hava geçirmez bir kapta saklanmalıdır.
 • Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.

Derişik Çözeltilerin Güvenliği

Derişik çözeltiler, aşağıdaki önlemler alınarak güvenli bir şekilde kullanılabilir:

 • Derişik çözeltilerle çalışırken eldiven, gözlük ve önlük giyilmelidir.
 • Derişik çözeltiler, ağız yoluyla alınmamalıdır.
 • Derişik çözeltiler, cilde temas etmemelidir.
 • Derişik çözeltiler, uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Yayımlandı

kategorisi