Ders Denetimi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ders Denetimi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ders Denetimi" ne demek?

 1. Öğretmenin kendi dalındaki yetişkinliğini, görevine bağlılığını ve çalışmasını, baş vurduğu öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmadaki yeterliğini, öğrencilerini ders programında öngörülen amaçlara göre yetiştirip yetiştirmediğini inceleyip değerlendirmek amacıyle yapılan denetim.

Ders Denetimi nedir? İlişkili sözcükler

 • özel Ders: Bir öğretim kurumunda bir ya da birkaç öğrenciye belli ders ya da konulardaki eksikliklerini tamamlamak amacıyla yetkili öğretmenlerce normal programın dışında verilen ders. Bir öğrenciye, belli bir daldaki eksikliğini tamamlamak devamı...
 • Doku Kalınlığı Denetimi: Özel yöntem ve deneylerle, karbonlama, nitrürleme ve benzeri işlemlerde, gidişe göre düzenleme yapabilmek amacıyle, doku kalınlığını denetim işlemi. devamı...
 • Eleme Denetimi: (Nitelik denetimi) Bir üretim birimleri öbeğindeki özürlü tüm parçaların ya da bir kesiminin çıkarılması. anlamdaş toplam denetim, yüzde yüz denetim. devamı...
 • Seçmeli Ders: Seçmeli olarak alınabilecek ders, seçimlik ders. devamı...
 • Ek Ders ücreti: Öğretmene, aylık karşılığı okutmak zorunda bulunduğu belli ders sayısına ek olarak okuttuğu dersler için saat başına ödenen para. bk. ders ücreti. devamı...
 • Ek Ders: Haftalık zorunlu ders yükünün dışında kalan ders. devamı...
 • öğretim Programı: Bir okulu bitirmek veya bir alanda uzmanlaşmak için okunması gereken ders ve konuları kapsayan plan, müfredat, ders programı, müfredat programı. 1-Bir okulu bitirmek ya da bir alanda uzmanlaşmak için okunması devamı...
 • örnek Ders: Ya bir öğretmen okulu öğrencisi, ya bir usta öğretmen ya da bir denetmen tarafından meslek yönünden yetişmeye, bilgi alış verişine ve bilimsel tartışmaya olanak hazırlamak için bir uygulama sınıfında ve öğretmen adayları ya da tecrübeli öğretmenler karşısında verilen ders. devamı...
 • Ders Planı: Bir ya da birkaç ders saatında işlenecek konunun ana çizgilerini, bu konuya ilişkin deneyleri, tartışma sorularını, ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç ve gereçlerini içine alan ve önceden ilgili öğretmence hazırlanan plan. bk. günlük plan, ünite planı, yıllık plan. devamı...
 • Meslek Okulu: Öğrencilerini belli bir meslek için yetiştiren ve programında genel bilgi dersleri yanında geniş ölçüde meslek bilgisi derslerine de yer veren okul. devamı...

Ders Denetimi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.