ders planı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ders planı kelimesinin manası:

  1. Bir ya da birkaç ders saatında işlenecek konunun ana çizgilerini, bu konuya ilişkin deneyleri, tartışma sorularını, ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç ve gereçlerini içine alan ve önceden ilgili öğretmence hazırlanan plan. bk. günlük plan, ünite planı, yıllık plan.

ders planı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları