Ders Planı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Ders Planı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ders Planı" ne demek?

 1. Bir ya da birkaç ders saatında işlenecek konunun ana çizgilerini, bu konuya ilişkin deneyleri, tartışma sorularını, ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç ve gereçlerini içine alan ve önceden ilgili öğretmence hazırlanan plan. bk. günlük plan, ünite planı, yıllık plan.

Ders Planı nedir? İlişkili sözcükler

 • Lesson Plan: Ders planı, öğŸretilecek konuları ve ders saatlerini gösteren öğŸretmen tarafından düzenlenen plan devamı...
 • örnek Ders: Ya bir öğretmen okulu öğrencisi, ya bir usta öğretmen ya da bir denetmen tarafından meslek yönünden yetişmeye, bilgi alış verişine ve bilimsel tartışmaya olanak hazırlamak için bir uygulama sınıfında ve öğretmen adayları ya da tecrübeli öğretmenler karşısında verilen ders. devamı...
 • Carried Out His Plan: Planını uygulama, planını gerçekleşŸtirme, planladığŸı şŸeyi yapma devamı...
 • Mansholt Planı: Avrupa Topluluğu tarım kesiminde işletme ölçeğinin büyütülmesini, on yıl içerisinde on milyonluk tarımsal işgücünün yarıya indirilmesini ve tarımsal üretim alanlarının beş milyon hektar azaltılmasını içeren, 1968 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu Tarım Komisyonu İkinci Başkanı Sicco Mansholt tarafından hazırlanan ve kısmen uygulama alanı bulabilen ilk tarım reformu planı. devamı...
 • ünite: Birlik, birleşmiş olma durumu. Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, birim. devamı...
 • Dawes Planı: Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya’nın Müttefikler’e savaş tazıninatı ödemeye devam etmesine olanak vermek amacıyla 1924 yılında General C. G. Dawes’in başkanlığında hazırlanmış plan. Bu plan 1929 yılında yerini Young Planı’na bırakmıştır. krş. Young Planı devamı...
 • Lambaste A Plan: Bir planı ağŸır bir şŸekilde eleşŸtirmek, bir planı kınamak, bir tasarının aleyhinde olmak, bir planı doğŸru bulmadığŸını beyan etmek devamı...
 • Colombo Planı: ABD, İngiltere, Japonya ve diğer bazı gelişmiş ülkeler tarafından güney ve güneydoğudaki Batı yanlısı Asya ülkelerine iktisadi yardım sağlanmasını amaçlayan ve 1950 yılında Colombo’da hazırlanan plan. devamı...
 • Ders Kitabı: Bkz. okul kitabı. Bir dersin öğretimiyle ilişkili olarak hazırlanan ya da seçilen herhangi bir kitap. devamı...
 • özel Ders: Bir öğretim kurumunda bir ya da birkaç öğrenciye belli ders ya da konulardaki eksikliklerini tamamlamak amacıyla yetkili öğretmenlerce normal programın dışında verilen ders. Bir öğrenciye, belli bir daldaki eksikliğini tamamlamak devamı...

Ders Planı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.