derslik sözlük anlamı nedir?


Sözlükte derslik kelimesinin manası:

  1. Sınıf, dershane.
  2. Bir ders saati süresine uygun.
  3. Öğrencilerin, bir öğretmenin gözetimi altında, anlatma, tartışma, küme çalışması gibi yollarla ve çok kez türlü eğitim araç ve gereçlerinden de yararlanarak içinde ders gördükleri yer.

derslik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları