derviş sözlük anlamı nedir?

Sözlükte derviş kelimesinin manası:

  1. Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alperen.
  2. Yoksulluğu, çilekeşliği benimsemiş kimse.
  3. Alçak gönüllü ve her şeyi hoş gören kimse.
  4. Kırlangıç balığının pek küçüğü.
  5. Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse.
  6. Alçak gönüllü, hoşgörülü kimse.
  7. 1. allah için alçakgönüllülüğü ve fukaralığı kabul eden veya bir tarikata bağlı bulunan kimse. 2. fakir ve muhtaç kimse. 3. daha çok lakap olarak kullanılır.
  8. Gayet mütevazi ve kanaatkar olan.

derviş ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları