despite sözlük anlamı nedir?

Sözlükte despite kelimesinin manası:

  1. Edat nefret, kin, garez
  2. Edat -e rağmen
  3. Karşın, rağmen

despite ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları