destan sözlük anlamı nedir?

Sözlükte destan kelimesinin manası:

  1. Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope.
  2. Bir kahramanlık hikâyesini veya bir olayı anlatan, koşma biçiminde, ölçüsü on bir hece olan halk şiiri.
  3. Çağdaş Türk edebiyatında biçim ve içerik yönünden, geleneksel destanlardan ayrılık gösteren uzun kahramanlık şiiri.
  4. Bk. kutkoşuk
  5. 1. hikaye, kıssa. 2. hile, mekr, tenvir. 3. rüstem'in babasının lakabı.
  6. (Dest. C.) Eller.

destan ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları