Destekleme Fiyatı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Destekleme Fiyatı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Destekleme Fiyatı" ne demek?

 1. Tarımsal ürün fiyatlarının belli bir düzeyin altına düşmesini önlemek için hükümet tarafından belirlenen ve ürün alım garantisi verilen fiyat.

Destekleme Fiyatı nedir? İlişkili sözcükler

 • Taban Fiyat: Bir mal veya üretim faktörünün devlet tarafından belirlenen alınıp satılabileceği en düşük fiyat. Bu fiyat devlet müdahalesinin olmadığı durumda oluşacak piyasa fiyatının üstündeki bir fiyattır. devamı...
 • Fiyat Denetimi: Fiyatlar genel düzeyinin büyük oranda ve sürekli olarak yükselmesinin hükümet tarafından önlenmesi için belirli mallarda fiyat artışlarının sınırlandırılması veya fiyat dondurulması biçiminde uygulanan bir gelirler politikası aracı. Tekelci işletmeyi tam devamı...
 • Yönetimsel Fiyat: Genellikle kamu yetkeleri tarafından piyasa mekanizması dışında belirlenen fiyat. devamı...
 • Destekleme Kredileri: Uluslararası Para Fonu tarafından üye ülkelere belli bir istikrar programının uygulanması koşuluyla verilen bir tür kredi. krş. destekleme kredi anlaşması devamı...
 • Güvenceli Fiyat: Devletin üreticileri korumak amacıyla malın piyasa fiyatı, hangi düzeyde oluşursa oluşsun, üreticinin eline geçmesini güvence altına aldığı fiyat. Aracı dağıtım kuruluşlarının ellerinde mal stoku varken toptan satış fiyatının düşmesi durumunda devamı...
 • Karne: Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimleri tarafından verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge. Kişilerin bir haktan yararlanmaları için bir kuruluş tarafından devamı...
 • Götürü Fiyat: Bir satın almada ya da bir işin yapılmasında toptan belirlenen fiyat. devamı...
 • Paasche Fiyat Dizini: Cari yıldaki mal sepetinin ağırlık olarak kullanıldığı, H. Paasche tarafından geliştirilen ve kendi adıyla anılan fiyat dizini. devamı...
 • Dışsatımda Fiyat Farkı ödemesi: Tarımsal destekleme programları çerçevesinde dışsatıma konu malların yurtiçi fiyatlarının dünya fiyatlarından yüksek olması durumunda, söz konusu malların dışsatımına aradaki fiyat farkı kadar devlet tarafından yapılan ödeme. krş. dışsatım prelevmanı, dışsatımda vergi iadesi devamı...
 • Fiyat Destekleme Politikaları: Bk. tarımsal destekleme politikaları devamı...

Destekleme Fiyatı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.