Destekleme Kredileri ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Destekleme Kredileri" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Destekleme Kredileri" ne demek?

 1. Uluslararası Para Fonu tarafından üye ülkelere belli bir istikrar programının uygulanması koşuluyla verilen bir tür kredi. krş. destekleme kredi anlaşması

Destekleme Kredileri nedir? İlişkili sözcükler

 • Destekleme Kredi Anlaşması: Uluslararası Para Fonu ile üye ülke arasında destekleme kredisine ilişkin yapılan anlaşma. krş. destekleme kredileri devamı...
 • Ek Finansman Kolaylığı: Ödemeler bilânçosu büyük ölçüde açık veren ülkelere, bir istikrar programı çerçevesinde, üç yıla kadar vadeli kredi sağlamak amacıyla 1979 yılında IMF bünyesinde oluşturulmuş fon. devamı...
 • Tarımsal Destekleme Alımları: Tarımsal ürün piyasalarında, hükümetin üretici gelirlerinde ya da fiyatlarda istikrarı sağlamak amacıyla önceden belirlediği destekleme fiyatından doğrudan doğruya yaptığı alımlar. devamı...
 • Destekleme Finansman Kolaylığı Sübvansiyon Hesabı: Uluslararası Para Fonu’nun 1980 yılında en düşük gelirli az gelişmiş ülkelere, kullandıkları desteklerne kredilerinin nisbeten yüksek maliyetlerini düşürmek amacıyla faiz sübvansiyonu verilmesi gibi özel bir amaçla oluşturduğu kredi kaynaklarından biri. devamı...
 • Destekleme Fiyatı: Tarımsal ürün fiyatlarının belli bir düzeyin altına düşmesini önlemek için hükümet tarafından belirlenen ve ürün alım garantisi verilen fiyat. devamı...
 • Fiyat Destekleme Politikaları: Bk. tarımsal destekleme politikaları devamı...
 • Genişletilmiş Fon Kolaylığı: Yapısal sorunlardan kaynaklanan ödemeler bilânçosu açıklarının giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla 1974 yılında IMF bünyesinde üye ülkelere, o yıl ve izleyen yıllardaki belirlenmiş ölçütlere göre başarımlarının izlenilmesi koşuluyla orta vadeli (genellikle üç yıl) kredi sağlamak için oluşturulmuş fon. devamı...
 • Kefalet Karşlığı Kredi: Bankaların, kredi alanla birlikte, başka bir güvenilir kişinin de o kredinin sorumluluğunu kabul ve taahhüt etmesi koşuluyla açtıkları bir kredi türü. devamı...
 • Tarımsal Destekleme Politikaları: Tarımsal ürünlerin sunum ve isteminin diğer kesimlere göre farklı özelliklere sahip olması nedeniyle hükümetlerin gerek üretici gelirlerinde gerekse ürün fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla uyguladığı politikalar bütünü. devamı...
 • Tarımsal Destekleme Politikaları: Tarımsal ürünlerin sunum ve isteminin diğer kesimlere göre farklı özelliklere sahip olması nedeniyle hükümetlerin gerek üretici gelirlerinde gerekse ürün fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla uyguladığı politikalar bütünü. devamı...

Destekleme Kredileri ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.