destekleyici bölge sözlük anlamı nedir?

Sözlükte destekleyici bölge kelimesinin manası:

  1. Dna molekülü üzerinde bulunan, RNA polimeraz enziminin bağlandığı ve transkripsiyonu başlattığı bölge, promotor bölge.

destekleyici bölge ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları