detail sözlük anlamı nedir?

Sözlükte detail kelimesinin manası:

  1. Teferruat, ayrıntılar
  2. Tafsilât
  3. Ayrıntılı plan
  4. Müfreze, hususi bir işe ayrılan asker takımı
  5. Tafsilatıyla anlatmak
  6. Hususi bir işe tahsis etmek
  7. Ayrıntılı anlatmak, detayına girmek; özel göreve vermek

detail ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları