deterjan sözlük anlamı nedir?

Sözlükte deterjan kelimesinin manası:

  1. Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı.
  2. Bk. arıtıcı
  3. Kirgidergen
  4. Bk. biyolojikdeterjanlar
  5. Yağları çözerek temizleyen madde. Sentetik deterjanların çoğu organik sülfonik asitlerin sodyum tuzlarıdır, RSO3-Na+. Burada R, bir hidrokarbon zinciri ya da benzen halkası ile bir hidrokarbon zinciridir.
  6. Fiziksel ve kimyasal etkileriyle herhangi bir yüzeydeki kirin uzaklaştırılmasını kolaylaştıran kimyasal temizlik maddelerine verilen genel ad.
  7. Bk. kirgiderici

deterjan ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları