Determinasyon Katsayısı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Determinasyon Katsayısı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Determinasyon Katsayısı" ne demek?

 1. Bk. belirlenme katsayısı

Determinasyon Katsayısı nedir? İlişkili sözcükler

 • çoklu Ilişki Katsayısı: Birden çok bağımsız değişken olduğunda, bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi veren katsayı. Aynı zamanda bağımlı değişkenin gözlenen değerleri ile kestirim değerleri arasındaki ilişkidir. Bu katsayının üstikisi çoklu belirtme katsayısı olarak bilinir. devamı...
 • Birliktelik Katsayısı: İki öznitelik arasındaki birlikteliğin bir ölçüsü. Örneğin, fi-katsayısı birbirliktelik katsayısıdır. devamı...
 • Bağlanım Katsayısı: (bağlanım çözümlemesi) Bir bağlanım, eşitliğindeki bağımsız değişkenlerin katsayılarından her biri. anlamdaş, ß (beta) katsayıları. devamı...
 • Açılımın Katsayısı: Seri biçiminde bir açılımın terimlerindeki sabit çarpanlar. Örneğin, Fourier katsayıları, Taylor katsayıları gibi. devamı...
 • çoklu Determinasyon Katsayısı: Bk. çoklu belirtme katsayısı devamı...
 • Belirlenme Katsayısı: Belli bir dönemde bağımsız değişkenlerdeki değişmenin bağımlı değişkendeki değişmenin ne kadarını açıkladığını gösteren katsayı. krş. korelasyon katsayısı devamı...
 • Hızlandıran Katsayısı: Yatırımların satış gelirlerinin bir fonksiyonu olduğu ve sermaye-hasıla katsayısının sabit varsayıldığı durumda, milli gelirde ortaya çıkan bir artışın yatırımları ne kadar artıracağını gösteren katsayı. devamı...
 • Gama Katsayıları: (…)Birikintiler olmak üzere,(…)biçiminde verilen, beklem oranlarına ya da beta katsayılarına benzer katsayılar. devamı...
 • çapraz Hızlandıran Katsayısı: Bir üretim faktörünün marjinal fiziki verimliliğinin öteki faktörlerden kullanılan miktarda ortaya çıkan değişmelere karşı ne yönde ve ölçüde duyarlı olduğunu gösteren katsayı. krş. doğrudan hızlandıran katsayısı devamı...
 • çapraz Hızlandıran Katsayısı: Bir üretim faktörünün marjinal fiziki verimliliğinin öteki faktörlerden kullanılan miktarda ortaya çıkan değişmelere karşı ne yönde ve ölçüde duyarlı olduğunu gösteren katsayı. krş. doğrudan hızlandıran katsayısı devamı...

Determinasyon Katsayısı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.