dev köpek balığıgiller sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dev köpek balığıgiller kelimesinin manası:

  1. Omurgalı hayvanlardan balıklar sınıfının köpek balıkları takımının bir alt familyası.
  2. Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıkları (Selachii) takımından, yıldız omurlular (Asterospondyli) alt takımından, iri boylu, solungaç yarıklar uzun olan türleri içine alan bir familya. Dikburunlugiller.
  3. Köpek balıklarından, iri boylu, solungaç yarıkları uzun olan türleri içine alan bir familya, dikburungiller, canavar köpek balıkları.

dev köpek balığıgiller ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları