Dev Kromozomları ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Dev Kromozomları" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dev Kromozomları" ne demek?

 1. Bazı sinek lârvalarının bölünmeyen gözeleri içersinde (tükrük bezleri, özofagus, bağırsak, Malpighi kanalcığı) bölünen gözelerin profaz evresindeki gibi görünen çok büyük kromozomlar. Bunlar homolog kromozom çiftlerinin birleşmesinden meydana gelirler.

Dev Kromozomları nedir? İlişkili sözcükler

 • Dev Kromozomlar: İki kanatlıların (Diptera) lârvalarının tükrük bezi, yağ dokusu, trakea gibi kısımlarında görülen politen kromozomları ile çeşitli canlıların oositlerinde görülen tüp fırçası kromzomlarına verilen müşterek ad. İki kanatlıların (Diptera) larvalarının tükürük devamı...
 • Sinapsis: Mayozun profazında anadan ve babadan gelen homolog kromozom çiftlerinin geçici olarak birleşmesi. Sinaps. devamı...
 • Bivalan Kromozomlar: Mayoz bölünmede iki kromozomun birbirine yaklaşmasını sağlayan homolog kromozom ikilisi. devamı...
 • Zigonema Dönemi: Mayoz bölünmenin profaz evresinde homolog kromozomların birbirlerine yaklaşarak yaptıkları oluşum. Kromozomlar birbirlerine sokularak tek bir kromozom gibi görünürler. devamı...
 • Zigonema Dönemi: Mayoz bölünmenin profaz evresinde homolog kromozomların birbirlerine yaklaşarak yaptıkları oluşum. Kromozomlar birbirlerine sokularak tek bir kromozom gibi görünürler. devamı...
 • Politen Kromozomları: İki kanatlı (Diptera) lârvalarının tükrük bezi, bağırsak, trakea, yağ dokusu, Malpighi tüpçükleri gibi kısımlarındaki vücut hücrelerinde görülen, normal kromozomlardan 1000 kat daha büyük, kromozomların endomitozla peş peşe replikasyonu sonucu oluşan 2000 u kadar boyda normal kromozomlardan çok daha büyük olan kromozomlar. Dev kromozomlar. devamı...
 • Haploit: Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom takımı. (Yun. haploos: basit; eidos: şekil) Tek bir kromozom takımı kapsayan hücre ya da organizma. Monoploit. devamı...
 • Holliday Modeli: R.Holliday tarafından ileri sürülen, homolog kromozomlar arasında krosingover olayı sırasındaki kromozom kopması ve birleşmesini açıklayan bir model. devamı...
 • Tüp Fırçası Kromozomları: (Yun. chroma: renkli; soma: vücut) Birçok omurgalının primer oositlerinin karakteristik kromozomu. Işık mikroskobunda her kromozomun ana ekseninden yanlara uzanan ve üzerinde RNA kopyalaması yapılan, yüzlerce ilmek çiftinden kaynaklanan şişe fırçası görünümündeki kromozomlar. Dev kromozomlar. devamı...
 • B Kromozomu: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Normal ya da A kromozomlarıyla çift oluşturmayan, düzensiz oldukları için Mendel tipi kalıtım göstermeyen, genellikle çiçekli bitkilerde görülen kromozomlar. Aksesuar kromozom, ilâve kromozom. devamı...

Dev Kromozomları ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.