Devamlı Otlatma ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Devamlı Otlatma" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Devamlı Otlatma" ne demek?

 1. Bir meranın otlatma mevsimi içerisinde aralıksız bir biçimde, mera bitkilerine dinlenme imkânı verilmeden hayvanların otlatılması.

Devamlı Otlatma nedir? İlişkili sözcükler

 • Sık Otlatma: Otlayan hayvanların, genellikle koyun ve keçilerin, mera üzerinde sürü hâlinde, birbirlerine çok yakın bir biçimde çobanlar tarafından otlatılması. devamı...
 • Nöbetleşe Otlatma: Meraların otlatma kapasitesi birbirine eşit üç veya daha fazla bölmeye ayrılması ve bölmelerin birbirini izleyecek biçimde otlatılması, daha sonra ilk parselden başlanarak otlatmaya devam edilmesi, münavebeli otlatma. devamı...
 • Otlatma Sistemi: Bir meradan beklenen en fazla yararı, özellikle bitki örtüsüne bir zarar vermeden elde etmek ve bununla birlikte meranın her tarafının aynı derecede otlatılmasını sağlamak için uygulanan bir otlatma planı. devamı...
 • Yayla: Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato Örnek: Geceleri yaylalar ayaz olur, adamı üşütür. M. Ş. Esendal Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın hayat şartları güç olduğu için boş bırakılan, yazın havası iyi ve serin olan, hayvan otlatma veya dinlenme yeri. devamı...
 • Otlatma: Otlatmak işi. Merada hayvanların yayılması suretiyle yemlenmeleri. devamı...
 • Otlatma Kapasitesi: Bir meradaki ot kapasitesine bağlı olarak ne kadar hayvan otlatılacağının hesaplanması. devamı...
 • Otlak: Hayvan otlatılan yer, salmalık, yaylak, mera Örnek: Otlaktan çıktıkları sırada hava kuru soğuktu. N. Cumalı Hayvanların otlamasına, sürülerin yaylacılık sırasında geçmelerine bırakılmış, üzerinde yetişen otların türü bölgenin yüksekliği ve doğal koşullarına bağlı olarak değişen topraklara verilen ad. devamı...
 • Devamlı: Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan. Okuluna düzenli bir biçimde devam eden. devamı...
 • Fosil: Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvanların ve bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, taşıl. Düşünce, yaşayış biçimi vb. bakımlardan çağın gerisinde kalmış kimse. devamı...
 • Doğal Mera: Buğdaygil, baklagil veya diğer otların doğal olarak yetiştikleri, genellikle biçilecek derecede boylanmadıkları için hayvanların otlatılmasında kullanılan arazi. devamı...

Devamlı Otlatma ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.