develop sözlük anlamı nedir?

Sözlükte develop kelimesinin manası:

  1. Geliştirmek, tekâmül ettirmek, inkişaf ettirmek
  2. Genişletmek, açmak
  3. Harekete geçirmek, husule getirmek
  4. Develope etmek, banyo etmek, yıkamak
  5. Gelişmek, tekâmül etmek, inkişaf etmek
  6. Genişlemek
  7. Olgunlaşmak
  8. Hâsıl olmak, meydana çıkmak
  9. Peyda etmek, kespetmek (alışkanlık).
  10. Geliştirmek, gelişmek, ilerlemek; tab etmek; açıklamak; banyo etmek; ilgi göstermek; şekillendirmek, açınım yapmak; yükselmek (ateş); ün kazanmak

develop ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları