Development Area A ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Development Area A" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Development Area A" ne demek?

 1. GelişŸTirme bölgesi, A pilot bölge, A genişŸletilen veya gelişŸtirilen alan, gelişŸtirme sürecinde olan belirli bir alan

Development Area A nedir? İlişkili sözcükler

 • Development Area: GelişŸTirme bölgesi, pilot bölge, genişŸletilen veya gelişŸtirilen alan devamı...
 • Development: Gelişme, inkişaf, tekâmül, ilerleme, terakki Meydana çıkma, zuhur devamı...
 • Rapid Application Development: Hızlı uygulama gelişŸimi, programcıların çabucak güncellenebilen ve yeni teknolojilere kolayca adapte olabilen bileşŸenlerden oluşŸan sistem şŸeklinde yazılım programları gelişŸtirebilmelerini sağŸlayan program gelişŸtirme araçları seti, RAD (Bilgisayar) devamı...
 • Developers Conference: GelişŸtiriciler Konferansı, araşŸtırma ve gelişŸtirmede çalışŸan insanlar toplantısı (belirli bir alanda: bilgisayar, elektronik, vs.), DEVCON (Yazılışı: developers’ conference) devamı...
 • San Francisco Bay Area: San Fransisko körfez bölgesi, Körfez Bölgesi, San Francisco körfezini çevreleyen coğŸrafi açıdan farklı metropol alanı (Kaliforniya, ABD) devamı...
 • Drug Research And Development: İlaç araştırma ve geliştirme devamı...
 • Curriculum Development: Program geliştirme devamı...
 • Development Cost: Geliştirme maliyetleri devamı...
 • Development Cost: Geliştirme maliyetleri devamı...
 • Preparation And Development Expenses: Hazırlama ve geliştirme giderleri devamı...

Development Area A ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.