devin duyumu bulmaca

Devin Duyumu Bulmaca: Anlamı ve Çevirisi

İngilizce: Synesthesia

Türkçe: Devin Duyumu

Tanım:

Devin duyumu, bir duyusal uyarıcının birden fazla duyuyu aynı anda tetiklediği bir nörolojik durumdur. Örneğin, bir kişi bir kelimeyi duyduğunda belirli bir rengi görebilir veya bir müzik parçası dinlediğinde belirli bir tadı alabilir.

Türleri:

Devin duyumunun birçok farklı türü vardır, bunlar şunları içerir:

 • Grafem-renk devin duyumu: Harfleri veya sayıları belirli renklerle ilişkilendirme
 • Sayı-form devin duyumu: Sayıları belirli şekillerle ilişkilendirme
 • Müzik-renk devin duyumu: Müzik notalarını veya akorlarını belirli renklerle ilişkilendirme
 • Koku-tat devin duyumu: Kokuları belirli tatlarla ilişkilendirme
 • Dokunma-ses devin duyumu: Dokunma hislerini belirli seslerle ilişkilendirme

Nedenleri:

Devin duyumunun nedeni tam olarak anlaşılamamıştır, ancak beyindeki çapraz kablolama veya duyusal korteksteki anormal bağlantılarla ilgili olabileceği düşünülmektedir.

Yaygınlığı:

Devin duyumu, nüfusun yaklaşık %4’ünde görülür ve kadınlarda erkeklere göre daha yaygındır.

Etkileri:

Devin duyumu, günlük yaşam üzerinde çeşitli etkilere sahip olabilir. Bazı kişiler için, duyusal deneyimlerini zenginleştirebilir ve yaratıcılığı artırabilir. Diğerleri için ise, dikkat dağınıklığına, aşırı uyarılmaya ve sosyal zorluklara neden olabilir.

Teşhis:

Devin duyumu genellikle bir nörolog veya psikolog tarafından teşhis edilir. Teşhis, hastanın duyusal deneyimleri hakkında sorular sormayı ve özel testler yapmayı içerir.

Tedavi:

Devin duyumu için bilinen bir tedavi yoktur, ancak semptomları yönetmeye yardımcı olabilecek bazı stratejiler vardır. Bunlar şunları içerir:

 • Duyusal terapi: Duyusal uyarıcıları kontrol etmeyi ve yönetmeyi öğrenmek
 • Bilişsel davranışçı terapi: Devin duyumunun neden olduğu düşünce ve duygularla başa çıkmak
 • İlaçlar: Bazı durumlarda, dikkat dağınıklığı veya aşırı uyarılma semptomlarını yönetmek için ilaçlar kullanılabilir

İngilizce-Türkçe Çeviri:

Devin duyumu, İngilizce’de “synesthesia” olarak bilinir. Türkçede ise “devin duyumu” olarak çevrilir. “Devin” kelimesi, “değişen” veya “farklı” anlamına gelir ve “duyumu” kelimesi ise “duyu” anlamına gelir. Bu nedenle, “devin duyumu”, bir duyusal uyarıcının birden fazla duyuyu tetiklediği bir durumu ifade eder.

Örnekler:

Devin duyumuna sahip kişiler, aşağıdakiler gibi çeşitli duyusal deneyimler yaşayabilirler:

 • Bir kelimeyi duyduğunda kırmızı rengi görme
 • Bir müzik parçası dinlediğinde çikolata tadı alma
 • Bir sayıyı gördüğünde belirli bir şekli hissetme
 • Bir dokuyu hissettiğinde belirli bir sesi duyma
 • Bir koku aldığında belirli bir rengi görme

Sonuç:

Devin duyumu, duyusal deneyimleri benzersiz ve büyüleyici bir şekilde değiştiren ilginç bir nörolojik durumdur. Çeşitli türleri vardır ve günlük yaşam üzerinde çeşitli etkilere sahip olabilir. Devin duyumu için bilinen bir tedavi yoktur, ancak semptomları yönetmeye yardımcı olabilecek bazı stratejiler vardır.


Yayımlandı

kategorisi