devious sözlük anlamı nedir?

Sözlükte devious kelimesinin manası:

  1. Dolaşık, eğri büğrü, dolambaçlı
  2. Çapraşık, sapa
  3. Sapmış, avare, başıboş
  4. Dolambaçlı; aldatıcı, dürüst olamayan; sapa

devious ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları