Devlet Sanayi Ve Işçi Yatırım Bankası ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Devlet Sanayi Ve Işçi Yatırım Bankası" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Devlet Sanayi Ve Işçi Yatırım Bankası" ne demek?

 1. İmalat sanayisinin finansman gereksinimini kredi ve/veya ortaklıklar biçiminde karşılamak için yurtiçi ve yurtdışında çalışan vatandaşların birikimlerini kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde değerlendirmek amacıyla 1975 yılında kurulan ve 1988 yılında adı Türkiye Kalkınma Bankası olarak değiştirilen banka. krş. Türkiye Kalkınma Bankası

Devlet Sanayi Ve Işçi Yatırım Bankası nedir? İlişkili sözcükler

 • Karadeniz Ticaret Ve Kalkınma Bankası: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Antlaşması’nı imzalayan ülkelerin katılımıyla söz konusu ülkelerdeki iktisadi kalkınmayı ve bölgesel işbirliğini finansman sağlayarak desteklemek amacıyla üye ülkelerin temsilcileri ile uluslararası banka ve finansman kuruluşlarının katılımıyla 1994 yılında kurulan ve merkezi Selanik’te olan kalkınma bankası. devamı...
 • Karayip Kalkınma Bankası: Karayip bölgesindeki ülkelerin iktisadi büyüme ve kalkınma politikalarını uyumlaştırmak, üye ülkeleri iktisadi işbirliği ve bütünleşmeye özendirmek, bölgedeki en azgelişmiş üye ülkelerin özel ve acil finansman gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1969 yılında imzalanan bir anlaşmayla kurulan ve 1970 yılında etkinliğe başlayan kalkınma bankası. devamı...
 • Amortisman Ve Kredi Sandığı: 1935 yılında kurulan Amortisman Sandığı’nın bir devamı olarak 1953 yılında devlet tahvil ve bono piyasasını düzenlemek ve bonoların ödeme programlarını gerçekleştirmek, kamu kurum ve kuruluşlarına uzun vadeli yatırım kredisi sağlamak amacıyla kurulan sandık. Bu sandık, 1964 yılında Devlet Yatırım Bankası adını almıştır. krş. Devlet Yatırım Bankası, Eximbank devamı...
 • Kalkınma Ve Yatırım Bankası: Development and investment bank Kalkınma bankacılığı ve yatırım bankacılığı etkinliklerini bir arada gerçekleştiren banka. devamı...
 • Devlet Yatırım Bankası: İktisadi Devlet Teşekkülerinin yatırımları için gerekli kredileri sağlamakla ve özel kuruluş yasasında belirtilen işleri yapmakla görevli olan, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe ve özerkliğe sahip, gerek işlev gerekse yapı bakımından Amortisman ve Kredi Sandığı’nın bir devamı niteliğinde 1964 yılında kurulmuş ve 1987 yılında Türk Eximbank’a dönüşen yatırım bankası. krş. Amortisman ve Kredi SandığıDevlet Yatırım devamı...
 • Yatırım Bankası: Yatırım finansmanı ve harcamalarını karşılamak üzere kurulan banka. devamı...
 • Dengeli Kalkınma: Azgelişmiş ülkelerin kalkınma sürecinde karşılabilecekleri istem yetersizliğini önlemek amacıyla ekonomideki tüm kesimlerin eş-anlı olarak birbirlerini destekleyecek bir biçimde büyümesini öngören ve F. List tarafından ortaya atılıp Nurkse tarafından geliştirilen kalkınma modeli. krş. dengesiz kalkınma devamı...
 • Iller Bankası: İl özel idareleriyle belediye ve köy idarelerinin ve bu idarelerin kuracakları birliklerle adı geçen idarelere bağlı, tüzel kişiliği sahip olan veya olmayan ve katma bütçeli idare ve kurumların imar ve altyapı planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak amacıyla 1933 yılında Belediyeler Bankası adıyla kurulan ve 1945 yılında bugünkü adını alan banka. devamı...
 • Millı Reasürans A.ş.: 1929 yılında Türkiye İş Bankası tarafından kurulan ikinci sigorta şirketi. devamı...
 • Amerikalararası Kalkınma Bankası: 1960 yılında yirmi beş Latin Amerika ve Karayip ülkelerince kurulan, 1974 yılında on beş Avrupa ülkesi, Kanada, Japonya ve İsrail’in katılımıyla genişleyen, üye ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunan banka. devamı...

Devlet Sanayi Ve Işçi Yatırım Bankası ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.