devlet yatırım bankası sözlük anlamı nedir?

Sözlükte devlet yatırım bankası kelimesinin manası:

  1. İktisadi Devlet Teşekkülerinin yatırımları için gerekli kredileri sağlamakla ve özel kuruluş yasasında belirtilen işleri yapmakla görevli olan, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe ve özerkliğe sahip, gerek işlev gerekse yapı bakımından Amortisman ve Kredi Sandığı'nın bir devamı niteliğinde 1964 yılında kurulmuş ve 1987 yılında Türk Eximbank'a dönüşen yatırım bankası. krş. Amortisman ve Kredi SandığıDevlet Yatırım Bankası

devlet yatırım bankası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları