Devletleştirmek ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Devletleştirmek" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Devletleştirmek" ne demek?

 1. Kamu yararı için devlete mal etmek, devlet eliyle işletmek, kamulaştırmak.

Devletleştirmek nedir? İlişkili sözcükler

 • Dış Ticaretin Devletleştirilmesi: Devletin dış ticaret kazançlarını kamuya mal etmek veya stratejik amaçlarla dış ticareti yönlendirmek için kamu işletmeleri eliyle dışalım veya dışsatım yapması. devamı...
 • özelleştirmek: Bir şeyi özel duruma getirmek veya özel olarak kullanmak, kamulaştırmak karşıtı. Kamu malını satarak özel duruma getirmek. devamı...
 • Commonweal: Kamu yararı, amme menfaati. Kamu yararı, devlet, ulus devamı...
 • Devletleştirme: Devletleştirmek işi, kamulaştırma. Bk. kamulaştırma devamı...
 • Confiscate: Müsadere etmek Haczetmek İstimlâk etmek, devamı...
 • Yıllık ödenti: Kamu yararına uygun girişimlerin uygulanabilmesini sağlamak amacıyla devlet ya da bir kamu kuruluşunca her yıl ödenmesi yüklenilen para. devamı...
 • Yıllık ödenti: Kamu yararına uygun girişimlerin uygulanabilmesini sağlamak amacıyla devlet ya da bir kamu kuruluşunca her yıl ödenmesi yüklenilen para. devamı...
 • Zoralım: Yasada gösterilen neden ve koşullara göre, kamu yararına olarak bir kimsenin taşınır ve taşınmaz mallarının devlet ya da kamu tüzel kişiliğince elinden alınması. devamı...
 • Expropriate: İstimlak etmek, kamulaştırmak Malına el koymak, kamulaştırmak, istimlak etmek devamı...
 • Socialize: Kamulaştırmak, topluma mal etmek Sosyalleştirmek devamı...

Devletleştirmek ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.