devolution sözlük anlamı nedir?

Sözlükte devolution kelimesinin manası:

  1. Nakil, devir, intikal, hak intikali, havale, terk
  2. Gerileme.
  3. Devretme, dejenereleşme; nakil, veraset; yozlaşma, bozulma

devolution ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları