Devr I Meşrutiyet ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Devr I Meşrutiyet" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Devr I Meşrutiyet" ne demek?

 1. Bk. meşrutiyet dönemi

Devr I Meşrutiyet nedir? İlişkili sözcükler

 • Meşrutiyet: Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükûmet biçimi. Osmanlı İmparatorluğunda 1876 Anayasasıyla başlayan ve 1918 Mondros Mütarekesine kadar süren, I. ve II. Meşrutiyet dönemi adlarıyla anılan devamı...
 • Pandomima: Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi tiyatrolarında oyunlar arasında oynanan sözsüz oyun. Bk. sözsüz oyunla dramatizasyon devamı...
 • Meşrutiyetçi: Meşrutiyet yanlısı olan kimse. devamı...
 • Meşrutiyetçilik: Meşrutiyetçi olma durumu. devamı...
 • Aşamalar Kuramı: (Rostow) Toplumların ekonomik gelişmesinin, geleneksel toplum-ön koşullar dönemi -kalkış dönemi- ekonomik olgunluk dönemi- yüksek yığın tüketimi dönemi diye adlandırılan, birbirini izleyen beş dönemden oluştuğunu savunan kuram. devamı...
 • Havassı Refia: Tar: Eyüp Kadılığı eskiden Çatalca’ya kadar uzanır ve Çatalca’da kadının bir vekili bulunurdu. İkinci meşrutiyete kadar bütün mahkeme işleri, kadının tayin ettiği bir naib tarafından idare edilirdi. Meşrutiyet devrinde diğer kadılara yapıldığı gibi, Eyüp Kadılığına da maaş bağlandı. Şer’i ve nizami mahkemeler birleştirilince havass-ı refia ortadan kaldırıldı. (Osmanlıca’da yazılışı: havâss-ı refia) devamı...
 • Idarei Meşruta: Meşrutiyet idaresi, meşrutiyetle idare. (Osmanlıca’da yazılışı: idare-i meşruta) devamı...
 • Heian Period: Heian dönemi, Japon tarihinin 794’tten 1185 yılına kadar olan dönemi devamı...
 • The Canaanite Period: Canaanite dönemi, İsrail toprağŸının İbrani fethinden önceki dönemi devamı...
 • Lejitimist: Meşrutiyetçi. devamı...

Devr I Meşrutiyet ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.