Devremülk ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Devremülk" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Devremülk" ne demek?

 1. Konut olmaya uygun bir yapıdan, yılın belirli dönemlerinde, bir süre için yararlanmayı sağlayan mülkiyet biçimi.

Devremülk nedir? İlişkili sözcükler

 • Konut Sunumu: Kamu kuruluşlarınca, özel girişimce ve konut birleşkelerince üretilip belli bir anda ya da bir yıl gibi belirli bir süre içinde konut pazarına çıkarılan konut birimi sayısı. devamı...
 • Iyelik Konut: 1 – İyesi olan ailenin kendisinin oturduğu, tutmalık karşılığında başkasının oturmasına ayrılmayan konut. 2 – Bir ülkede, konut siyasasının herkesi konut iyesi durumuna getirmeyi amaçlaması sonucunda konut pazarına sürülmesi türlü yöntemlerle desteklenen konut türü. bkz. konut iyeliği. devamı...
 • Mülk Mesken: Bk. iyelik konut devamı...
 • Toplu Konut: Önceden planlanmış belli bir yerleşim bölgesinde vatandaşa devletin açtığı kredi yardımları ve katkılarıyla oluşturulan yapılar bütünü. Konut birleşkesi, konut yapım ortaklığı ya da konut bankaları gibi kamusal ya da özel devamı...
 • Yararlanma Hakkı: Başkasına ilişkin bir mal üzerinde yararlanmayı sağlayan özdeksel hak. devamı...
 • ön Odaklamalı Dip: Dibin belirli noktalarına göre, lamba tellerinin, yapım sırasında, belirli bir konumda yerleştirilmelerine olanak sağlayan dip. Sonradan, lamba uygun bir duya yerleştirilince, yeniden odaklama olanağı sağlanmış olmaktadır. devamı...
 • Su Türbini: Su gücünden yararlanmayı sağlayan önemli bir makine sistemi. devamı...
 • Yararlanma Belgitleri: Paralan ödenmiş olan pay belgitleri karşılığında yasal yararlanmayı sağlayan belgitler. devamı...
 • Bayraklık: Bayrak olmaya uygun kumaş. Bayrak asmaya uygun direk. devamı...
 • ön ödeme: Bir alacağın gerçekleşmesinden önce verilen belirli bir miktar, pey akçesi. Konut bankalarından ya da konut ödenci veren öteki kuruluşlardan ödünç almaya hak kazanabilmek için, bir kimsenin, bu kuruluşlara yatırması ve devamı...

Devremülk ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.