Dezenfektan Yan ürünü ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Dezenfektan Yan ürünü" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dezenfektan Yan ürünü" ne demek?

 1. Klor gibi bir dezenfektan maddenin sudaki hayvansal veya bitkisel kaynaklı organik materyallerle oluşturdukları ve trihalometan adı verilen bileşikler.

Dezenfektan Yan ürünü nedir? İlişkili sözcükler

 • Izoprenoit: İzopren birimlerinden oluşan büyük ve çeşitli organik bileşikler. Karotenoitler, terpenler, tabiî kauçuk gibi. İzopren birimlerinden oluşan büyük ve çeşitli organik bileşikler, terpenoit, terpen. Karotenoitler, yağda eriyen vitaminler, ubikinon, safra asitleri devamı...
 • Ester: Oksijenli asitler ile alkollerin aralarından bir su molekülü ayrılması sonucunda verdikleri madde. Organik asitlerle (RCOOH), alkollerin (R’OH) etkileşmelerinden oluşan ve RCOOR’ genel formülüyle gösterilen bileşik grubunun genel adı. Esterler, oluşturdukları devamı...
 • çözünür Yem Maddeleri: Hayvan ve bitkisel kaynaklı yem maddelerinin işlenmesinden elde edilen, bir miktar katı maddeler içeren sıvı yemler. devamı...
 • Halojenür: Mx, MX2 ve MX3 (M, bir metal, X, bir halojen) şeklindeki halojen bileşikleri. Halojenlerin -1 yüklü olduğu bileşiklere verilen ad. devamı...
 • Metal Alkil: Organik alkil radikalinin metal atom veya atomlarıyla oluşturduğu organo metalik bileşikler ailesinin bir grubu. devamı...
 • Substrat: Etkilenen madde Enzimin üzerinde etkili olduğu özel madde. devamı...
 • Sülfonasyon: Başlıca sülfolama vasıtaları olan derişik veya dumanlı sülfürik asit, kükürt trioksit ve klorosülfonikasit ile organik bileşiklere (SO3H) grubunun katılması işlemi. devamı...
 • Inhibitör: Depolanan benzinlerde gazlaşmayı, yağlama yağlarındaki renk değişimini, türbin yakıtlarında korozyonun istenmeyen etkilerini önleme veya geciktirme vb. amaçlar için kullanılan, petrol ürünlerinde doğal olarak bulunan veya çok küçük oranlarda sonradan katılan bir madde. devamı...
 • şelat: Bir metal iyonunun bir ligandın ikiden fazla elektron verici gurubu ile beş veya altılı bir halka yaparak oluşturduğu bir tür koordinasyon bileşiği. Metal iyonlarını bağlama yeteneği olan klorofil, sitokrom, hemoglobin, devamı...
 • Katı Yağ: Don yağı, parafin gibi normal sıcaklıktayken katı durumda bulunan yağ. Yağ asitleri ve gliserinden oluşan, 20°C’de katı olan, organik çözücülerde çözünen kimyasal madde. devamı...

Dezenfektan Yan ürünü ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.