dezenfektan yan ürünü sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dezenfektan yan ürünü kelimesinin manası:

  1. Klor gibi bir dezenfektan maddenin sudaki hayvansal veya bitkisel kaynaklı organik materyallerle oluşturdukları ve trihalometan adı verilen bileşikler.

dezenfektan yan ürünü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları