Dezmin ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Dezmin" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dezmin" ne demek?

 1. Kas hücrelerinin sarkoplâzmasında ve Z çizgisinde bulunan ara filâmentlerin bir komponenti; molekül ağırlığı 53000 Dalton olan bir polipeptit zincirinden oluşmuş bir protein.

Dezmin nedir? İlişkili sözcükler

 • Vimentin: Birçok hücrede bulunan, 57000 molekül ağırlığında polipeptit zincirinden oluşan, bir ara filament. devamı...
 • Miyoglobin: Omurgalı kasında oksijenin taşnıması ve depolanması olaylarına giren, tek bir polipeptit zinciri hâlinde olan, demir kapsayan küresel bir protein. Omurgalı kasında hem oksijen deposu hem de oksijen taşıyıcı olarak işlev devamı...
 • Aktin: Kaslarda kasılmayı sağlayan protein yapıdaki ince iplikler. Hücrelerde bulunan küçük küresel (Gaktin) protein birimlerinden oluşan iki polipeptit dizisinin sarmal yaparak oluşturdukları ipliksi protein (Faktin). devamı...
 • Mültimerik: Birden çok polipeptit zincirinden oluşan protein. devamı...
 • Monomerik: (Yun. monos: tek; meros: parça) Tek bir polipeptit zincirinden oluşan protein. devamı...
 • Makromolekül: İçinde genellikle pek çok kere tekrarlanan atom gruplarından meydana gelmiş bir veya birçok yapısal motif bulunan molekül. Bk. iriözdecik devamı...
 • Nörofilament: Memelilerin merkezî ve çevresel sinir hücrelerinde bulunan, molekül ağırlıklarına göre hafifnörofilâment (molekül ağırlığı 62000), ortanörofilâment (molekül ağırlığı 102000) ve ağırnörofilâment (molekül ağırlığı 110000) olmak üzere üç tipi bulunan, her biri polipeptit zinciri hâlinde olan ara filâmentler. devamı...
 • Nörofilament: Memelilerin merkezî ve çevresel sinir hücrelerinde bulunan, molekül ağırlıklarına göre hafifnörofilâment (molekül ağırlığı 62000), ortanörofilâment (molekül ağırlığı 102000) ve ağırnörofilâment (molekül ağırlığı 110000) olmak üzere üç tipi bulunan, her biri polipeptit zinciri hâlinde olan ara filâmentler. devamı...
 • Anjiyotensinojen: Karaciğerde oluşan, molekül ağırlığı 55000 dalton olan, plazmada alfa-2 globulin yapısında ve renin enzimi tarafından anjiyotensin I’e dönüştürülen, kan basıncını artıran renin-anjiyotensin mekanizmasının bir parçası olan bir protein. devamı...
 • Gama Zinciri: IgG, immünglobulinlerin ağır zinciri. Dölüt hemoglobininde bulunan iki tip polipeptit zincirinden biri. devamı...

Dezmin ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.