Diaçilgliserol ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Diaçilgliserol" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Diaçilgliserol" ne demek?

 1. İki molekül yağ asidinin gliserolla oluşturduğu ester, digliserit.

Diaçilgliserol nedir? İlişkili sözcükler

 • Monoaçilgliserol: Bir molekül yağ asidinin gliserolla oluşturduğu ester, monogliserit. devamı...
 • Triaçilgliserol: Bk. nötr yağ Bir molekül gliserinin üç molekül yağ asidiyle esterleşmesi sonucu oluşan sıvı ve katı yağlar, organizmadaki depo lipitleri, trigliserit, TG. devamı...
 • Triaçilgliserol: Bk. nötr yağ Bir molekül gliserinin üç molekül yağ asidiyle esterleşmesi sonucu oluşan sıvı ve katı yağlar, organizmadaki depo lipitleri, trigliserit, TG. devamı...
 • Kolesterol Esteri: Kolesterolün üçüncü karbon atomuna bağlı hidroksil grubuyla herhangi bir yağ asidinin karboksil grubu arasında bir mol su çıkmasıyla oluşan ester. devamı...
 • Nükleokapsit: Virüsün dış örtüsü olan proteinle, nükleik asidinin birlikte oluşturduğu yapı. Bazı virüslerdenükleokapsit lipoprotein bir zar içinde, diğerlerinde çıplak olur. Kapsitle birlikte nükleik asidin oluşturduğu virüs yapısı. devamı...
 • Solvat: Solvasyon sonucunda, çözünen iyon veya moleküllerin çözücü molekülleri ile oluşturduğu iyonik [Cr(NH3)6]3+veya moleküler kompleks. devamı...
 • Misel: Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm. Mantarlarda ipliksi yapıdaki talluslar.miselyum devamı...
 • Polimer: Tekrarlanan yapısal kümelerin oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı (birleşikler). Bk. çoğuz devamı...
 • Aysberg Teorisi: Anestezik madde moleküllerinin çevresinde su moleküllerinin sürekli toplandığını ve böylece buz dağı görünümünde bir yapı oluşturduğunu ileri süren teori. devamı...
 • Difosfatidil Gliserol: Başlıca bitkilerde bulunan ve hayvanlarda kardiyolipin şeklinde görülen, iki molekül fosfotidik asitle birleşen gliserolün yağ asitleri ile yaptığı ester. devamı...

Diaçilgliserol ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.