Dialectical Materialism ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Dialectical Materialism" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dialectical Materialism" ne demek?

 1. Diyalektik materyalizm, eytişŸimsel özdekçilik, Marx ve Engels tarafından benimsenmişŸ olan ve gerçekliğŸin temelinin sürekli değŸişŸtiğŸini ve akıldaki önceliğŸin de bu mesele olduğŸunu belirten sosyal ve ekonomik teori

Dialectical Materialism nedir? İlişkili sözcükler

 • Wedge Issue: Dikenli mesele, takoz mesele, çetrefilli mesele, uyumsuzluk veya anlaşŸmazlığŸa yol açan sosyal veya siyasi mesele, bir grup içinde uyuşŸmazlığŸa yol açan konu devamı...
 • Wedge Issue: Dikenli mesele, takoz mesele, çetrefilli mesele, uyumsuzluk veya anlaşŸmazlığŸa yol açan sosyal veya siyasi mesele, bir grup içinde uyuşŸmazlığŸa yol açan konu devamı...
 • Einstein Theory: Einstein teorisi, tüm hareketlerin göreceli olduğŸunu belirten Albert Einstein tarafından gelişŸtirilen teori devamı...
 • Ecafe: (Economic Commission for Asia & the Far East) ECAFE, Asya ve Uzak DoğŸu’da ülkelerin ekonomik gelişŸimi ile ilgili olan BirleşŸmişŸ Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi devamı...
 • Yayınım Süreci: (Olasılık kuramı) Süreci belirten tüm işlevlerin sürekli olduğu (…)Markov süreci. devamı...
 • Ecosoc: (Economic and Social Council (United Nations)) “Economic and Social Council (United Nations) {BirleşŸmişŸ Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi}”, BileşŸmişŸ Milletler’in ekonomik ve sosyal durumlardan sorumlu konseyi devamı...
 • Adlers Theory: nevrozların sosyal veya fiziksel bakımlardan duyulan aşağılık duygusu nedeniyle ortaya çıktığını ileri süren teori. (Yazılışı: adler’s theory) devamı...
 • Weber Yasası: Duyumların değerlendirilmesindeki görelliği belirten yasa. Eklendiği ancak farkedilebilir durumda olan en küçük uyaranın, başlangıçtaki uyaranın sürekli bir orantısı olduğu görüşü. devamı...
 • Campaign Issue: Bir kampanya esnasında sık sık adres gösterilen politik veya sosyal mesele devamı...
 • Marksist Estetik: marx ve engels’in sanat, özellikle de edebiyat, üzerine dağınık yorumları, marksist estetik, eleştiri ve sanat tarihi için ilk modeli oluşturdu. marx ve engels’in sanatı ele alış biçimi sistematik değildi ve referansları sanatın geleceğin komünist toplumundaki rolüydü. marksist estetik, 20. yüzyılda marx ve engels’in takipçileri tarafından, sanatın marksist teorileri (ekonomi, politika, ideoloji, toplum) içeren bir devamı...

Dialectical Materialism ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.