diapedez nedir

Diapedez

Diapedez, lökositlerin veya diğer kan hücrelerinin kan damarlarının duvarlarından geçerek dokuya girme sürecidir. Bu süreç, enfeksiyon veya iltihaplanma gibi çeşitli nedenlerle tetiklenebilir. Diapedez, vücudun enfeksiyon veya hasara karşı savunma mekanizmasının önemli bir parçasıdır.

Diapedez Süreci

Diapedez süreci, aşağıdaki adımlardan oluşur:

  1. Aktivasyon: Enfeksiyon veya iltihaplanma gibi bir uyarı, lökositlerin aktivasyonuna yol açar. Aktivasyon, lökositlerin yüzeyindeki reseptörlerin uyarılmasıyla gerçekleşir.
  2. Adhezyon: Aktive olmuş lökositler, kan damarlarının iç yüzeyindeki endotel hücrelerine yapışır. Bu yapışma, lökositlerin yüzeyindeki seçinler ve endotel hücrelerinin yüzeyindeki ligandlar arasındaki etkileşimler aracılığıyla gerçekleşir.
  3. Transmigrasyon: Yapışmış lökositler, endotel hücrelerinin arasından geçerek kan damarının dışına çıkar. Bu süreç, lökositlerin yüzeyindeki proteaz enzimlerinin endotel hücrelerinin arasındaki sıkı bağlantıları gevşetmesiyle gerçekleşir.
  4. Kemotaksis: Kan damarının dışına çıkan lökositler, enfeksiyon veya hasar bölgesine doğru hareket eder. Bu hareket, lökositlerin yüzeyindeki reseptörlerinin enfeksiyon veya hasar bölgesinden salgılanan kemokinler tarafından uyarılmasıyla gerçekleşir.

Diapedez’in Önemi

Diapedez, vücudun enfeksiyon veya hasara karşı savunma mekanizmasının önemli bir parçasıdır. Diapedez sayesinde, lökositler enfeksiyon veya hasar bölgesine ulaşarak enfeksiyon etkenlerini öldürebilir ve hasarlı dokuları onarabilir.

Diapedez’in Bozulması

Diapedez süreci, çeşitli nedenlerle bozulabilir. Diapedez’in bozulması, enfeksiyonlara ve iltihaplanmalara karşı vücudun savunma mekanizmasının zayıflamasına yol açabilir. Diapedez’in bozulmasına yol açabilecek bazı faktörler şunlardır:

  • İmmün yetmezlik hastalıkları
  • Kanser
  • Diyabet
  • Obezite
  • Yaşlılık
  • Stres

Diapedez’in Tedavisi

Diapedez’in tedavisi, altta yatan nedene bağlıdır. İmmün yetmezlik hastalıkları, kanser, diyabet, obezite ve yaşlılık gibi durumlarda, diapedez’in tedavisi altta yatan hastalığın tedavisine yöneliktir. Stres kaynaklı diapedez’in tedavisinde ise stres yönetimi teknikleri kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi