diasilgliserol sözlük anlamı nedir?

Sözlükte diasilgliserol kelimesinin manası:

  1. Spesifik büyüme faktörleri, hormonlar ya da nörotransmitterle (birinci haberciler) hücre yüzeyindeki reseptörlerin uyarılmasına cevap olarak zardaki fosfatidilinozitoldan, fosfolipaz C'nin faaliyeti ile meydana gelen ve protein C kinazı aktive eden hücre içindeki ikinci haberci madde.

diasilgliserol ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları