Diatary Abomasal Impaction ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Diatary Abomasal Impaction" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Diatary Abomasal Impaction" ne demek?

 1. Dietari abomazal impaksiyon

Diatary Abomasal Impaction nedir? İlişkili sözcükler

 • Buzağıların Sindirim Bozukluğu: Daha çok 1-1.5 aylık buzağılarda, genellikle gıdaya bağlı, ön midelerde genişleme ve/veya abomazitis, nüksedici timpani, gelişme geriliği, iştahsızlık ve ishalle seyreden bir sendrom, buzağıların inappetenzi, buzağıların indigesyonu, buzağıların süt indigesyonu, anoreksiya vitulorum, indigesyones vitulorum. devamı...
 • Abomasal Impaction: Şirden kabızlığı devamı...
 • Dietary Abomasal Impaction: Şirdenin gıdasal dolgunluğu devamı...
 • Abomasal: GevişŸ getiren hayvanlarda dördüncü mide ile ilgili olarak devamı...
 • Abomasal Tortion: Şirden dönmesi devamı...
 • Abomasal Displacement: Şirdenin yer değiştirmesi devamı...
 • Abomasal Dilatation: Dilatasyo abomazi devamı...
 • Abomasal Bloat: Şirden şişkinliği devamı...
 • Abomasal Atony: Şirden atonisi devamı...
 • Impaction: Sıkıştırıp birbirine kaynatma devamı...

Diatary Abomasal Impaction ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.