did not buy it sözlük anlamı nedir?

Sözlükte did not buy it kelimesinin manası:

  1. Onu satın almadı, bir şŸeyi satın almayı seçmedi

did not buy it ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları