differentiate sözlük anlamı nedir?

Sözlükte differentiate kelimesinin manası:

  1. Ayırmak, ayırt etmek, tefrik etmek, temyiz etmek
  2. Farklılaşmak, farklı olmak
  3. Farklılaştırmak, ayırdetmek, ayırt etmek, farkı görmek, ayrım yapmak, fark gözetmek

differentiate ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları