Diffuse Neuroendocrine System ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Diffuse Neuroendocrine System" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Diffuse Neuroendocrine System" ne demek?

 1. Yaygın nöroendokrin sistem

Diffuse Neuroendocrine System nedir? İlişkili sözcükler

 • DNES: Yaygın nöroendokrin sistem hücreleri. devamı...
 • Neuroendocrine System: Nöroendokrin sistem devamı...
 • Apud Hücreleri: Sindirim kanalı epitelinin bazal lâminaya bitişik bölgesinde yer alan, polipeptit sentezleyen endokrin hücrelere verilen genel ad. Yaygın nöroendokrin sistem hücreleri. devamı...
 • Neuroendocrine: Nöroendokrin devamı...
 • Neuroendocrine Cell Tumor: Nöroendokrin hücre tümörü devamı...
 • Iktisadi Sistem: Belirli bir toplumda mal ve hizmetlerin üretim, tüketim, bölüşüm kararlarında benimsenen kurallar bütünü. krş. kapitalist sistem, komünist sistem, karma sistem devamı...
 • Geocentric System: Geosentrik sistem, dünyayı merkez alan evren teorisi, dünyanın evrenin merkezi güneşŸ ve gezegenlerin de onun etrafında döndüklerini kabul eden sistem devamı...
 • Disordered System: düzensiz yerleşmiş sistem; diğerlerine göre yerleşiminde farklılaşmalar olan bir sistem. devamı...
 • Köleci Sistem: Köleci üretim biçiminin geçerli olduğu toplum. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, ortak mülkiyetin olmadığı ve üretim araçları mülkiyetinin birkaç kişiye ait olduğu köle emeğine dayalı toplum. krş. kapitalist devamı...
 • Sosyalist Sistem: Komünizmin birinci aşaması olup, üretim araçları mülkiyetinin ve siyasal iktidarın işçi sınıfının elinde olduğu ve kaynakların herkese üretime yaptığı katkı ölçüsünde herkese emeği kadar veya herkesin yeteneğine göre dağıtıldığı iktisadi ve siyasal sistem. devamı...

Diffuse Neuroendocrine System ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.