diklin sözlük anlamı nedir?

Sözlükte diklin kelimesinin manası:

  1. (Yun. di: iki; kline: yatak) Çiçeğin sadece erkek ya da sadece dişi üreme organlarına sahip olması.
  2. Erkek üreme organlarının (andrekeum) ve dişi üreme organlarının (ginekeum) ayrı çiçekler üzerinde bulunması durumu.

diklin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları