dil atardamarı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dil atardamarı kelimesinin manası:

  1. Etçillerde, domuzlarda, keçilerde ve koyunlarda arteria carotis externa'dan, sığır ve atgillerde truncus linguofacialis'ten çıkan ve dile giden atardamar, arterya lingualis.
  2. Etçillerde, domuzlarda, keçilerde ve koyunlarda a. carotis externa'dan, sığır ve atgillerde truncus linguofacialis'ten çıkan ve dile giden atardamar, arterya lingualis.

dil atardamarı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları