dil felsefesi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dil felsefesi kelimesinin manası:

  1. Dilin özü, kökeni, anlamı, yapısı üzerine araştırmalar yapan felsefe dalı.
  2. Dilin özü, kökeni, anlamı, yapısı üzerine araştırmalar yapan felsefe dalı. // Dil üzerine çalışmalar eskiçağ felsefesinden beri sürmektedir. Ancak,dil felsefesini kesin olarak kuranlar Hamann, Herder ve W. v. Humboldt olmuştur.

dil felsefesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları