Dimerizasyon ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Dimerizasyon" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dimerizasyon" ne demek?

 1. Aynı polinükleotit iplikçik üzerinde (DNA) yan yana bulunan pirimidin bazları arasında özel bağların kurulması.

Dimerizasyon nedir? İlişkili sözcükler

 • Ap Yeri: Bir polinükleotit zincirinden çıkarılmış pürin ya da pirimidinin polinükleotiddeki yeri. Bir polinükleotit zincirinden çıkarılmış pürin veya primidinin polinükleotitteki yeri. devamı...
 • Ap Yeri: Bir polinükleotit zincirinden çıkarılmış pürin ya da pirimidinin polinükleotiddeki yeri. Bir polinükleotit zincirinden çıkarılmış pürin veya primidinin polinükleotitteki yeri. devamı...
 • Nükleik Asitler: Nükleotit denen ve pürin ya da pirimidin bazlarının biri, riboz ya da deoksiriboz şekerinden biri ve bir fosforik asitten oluşan birimlerin tekrarlanması ile meydana gelen ve çekirdekte ve sitoplâzmada bulunan asitler. DNA, RNA. devamı...
 • Nükleotit: Dna ya da RNA’nın tekrarlanan birimleri; riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından (adenin, guanin, sitozin, timin ya da urasil) oluşan nükleositin fosfat esteri. Pürinnükleotitler adenin ve guanin bazları, pirimidinnükleotitler sitozin, timin ya da urasil bazları içerir. Aynca adenozin trifosfat (ATP), guanozin trifosfat (GTP) gibi enerji taşıyıcısı ya da nikotinamit devamı...
 • Nükleotit: Dna ya da RNA’nın tekrarlanan birimleri; riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından (adenin, guanin, sitozin, timin ya da urasil) oluşan nükleositin fosfat esteri. Pürinnükleotitler adenin ve guanin bazları, pirimidinnükleotitler sitozin, timin ya da urasil bazları içerir. Aynca adenozin trifosfat (ATP), guanozin trifosfat (GTP) gibi enerji taşıyıcısı ya da nikotinamit devamı...
 • Tamamlayıcı Baz Dizisi: Baz çiftleme kaidesine göre yan yana gelmiş polinükleotit dizileri. Komplementer baz dizisi. devamı...
 • Pirimidin: Nükleik asitlerin nükleotitlerinin yapısına giren ve pürinlerle çiftler oluşturan, bazıları fosfat verici ve enerjice zengin bileşikler olarak da metabolizmaya giren, canlı hücrelerde sitozin, urasil ve timin gibi çeşitleri bulunan azotlu bazlar. devamı...
 • Sitozin Cyt C: Nükleik asit molekülünün (DNA ve RNA), dört temel bazından biri. Yapısmda bir heterosiklik halka bulunan, oluşturduğu nükleotit DNA çift ipliğinde daima guanin nükleotit ile üç hidrojen bağı ile birleşen, timin ile birlikte pirimidin grubunu oluşturan bir baz. devamı...
 • Sitozin: Dna’Nın yapısını oluşturan dört nükleotit bazdan bir tanesi. Dna ve RNA’nın yapısında bulunan bir pirimidin bazı. devamı...
 • Orotik Asit: Pirimidin nükleotit oluşumunda bir ara ürün; serbest bir pirimidin, ribonükleosit. Orotidin. Pirimidinlerin üretiminde oluşan ara metabolitlerden biri. devamı...

Dimerizasyon ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.