dinleme

  1. Dinlemek işi

  2. Yargıç ya da savcının duruşma, önsoruşturma sırasında yanları, tanık ve bilirkişileri konuşturarak olayıdinlemesi.

  3. Ses kaynağından çıkan sesin izlenmesi.

  4. Bir sesin, seslendirme ya da okuma sırasında, denetim amacıyla izlenmesi

  5. Organizmada oluşan fizyolojik veya patolojik seslerin aletsiz doğrudan veya alet yardımıyla dolaylı dinlenmesi, oskültasyon.


Yayımlandı

kategorisi