dinleme nedir

Dinleme Nedir?

Dinleme, bir kişinin sözlü veya sözsüz iletişimini dikkatlice takip etme ve anlama sürecidir. Dinleme, etkili iletişimin temel bir parçasıdır ve günlük hayatımızın her alanında önemli bir rol oynar.

Dinlemenin Önemi

Dinleme, etkili iletişimin temel bir parçasıdır. Dinlemeden yoksun bir iletişim, yanlış anlaşılmalara, çatışmalara ve hatta ilişki sorunlarına yol açabilir. Dinleme, aşağıdaki gibi birçok fayda sağlar:

 • Anlaşmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırır.
 • İlişkileri güçlendirir.
 • Çatışmaları önler.
 • Sorunları çözmeye yardımcı olur.
 • Başkalarının ihtiyaçlarını ve duygularını anlamamızı sağlar.
 • Empati kurmamızı sağlar.
 • Başkalarına değer verdiğimizi gösterir.

Dinleme Türleri

Dinlemenin birçok farklı türü vardır. Bunlardan en yaygın olanları şunlardır:

 • Aktif dinleme: Aktif dinleme, dinleyicinin konuşmacının sözlerini dikkatlice takip etmesi, anlamaya çalışması ve geri bildirim vermesi anlamına gelir. Aktif dinleme, etkili iletişimin en önemli unsurlarından biridir.
 • Pasif dinleme: Pasif dinleme, dinleyicinin konuşmacının sözlerini sadece duyması, ancak anlamaya çalışması veya geri bildirim vermemesi anlamına gelir. Pasif dinleme, genellikle etkili iletişimin önünde bir engeldir.
 • Seçici dinleme: Seçici dinleme, dinleyicinin konuşmacının sözlerinden sadece ilgilendiği kısımları duyması ve anlaması anlamına gelir. Seçici dinleme, genellikle etkili iletişimin önünde bir engeldir.
 • Empatik dinleme: Empatik dinleme, dinleyicinin konuşmacının sözlerini sadece duyması ve anlaması değil, aynı zamanda konuşmacının duygularını da anlaması anlamına gelir. Empatik dinleme, etkili iletişimin en önemli unsurlarından biridir.

Etkili Dinleme Becerileri

Etkili dinleme becerileri, günlük hayatımızın her alanında önemli bir rol oynar. Etkili dinleme becerilerine sahip olmak için aşağıdaki ipuçlarını izleyebilirsiniz:

 • Konuşmacıya odaklanın ve dikkatinizi dağıtacak şeylerden uzak durun.
 • Konuşmacının sözlerini dikkatlice takip edin ve anlamaya çalışın.
 • Konuşmacının sözlerini kesmeyin ve sabırlı olun.
 • Konuşmacının sözlerine geri bildirim verin.
 • Konuşmacının duygularını anlamaya çalışın.
 • Konuşmacıya değer verdiğinizi gösterin.

Dinleme Engelleri

Etkili dinlemenin önünde birçok engel olabilir. Bunlardan en yaygın olanları şunlardır:

 • Dikkat dağıtıcı şeyler
 • Önyargılar
 • Duygusal tepkiler
 • Farklı kültürlerden olma
 • Dil engeli

Dinleme Engellerini Aşmak

Dinleme engellerini aşmak için aşağıdaki ipuçlarını izleyebilirsiniz:

 • Dikkat dağıtıcı şeyleri ortadan kaldırın.
 • Önyargılarınızın farkında olun ve bunları kontrol etmeye çalışın.
 • Duygusal tepkilerinizi kontrol etmeye çalışın.
 • Farklı kültürlerden olan kişilerle iletişim kurarken, onların kültürlerini anlamaya çalışın.
 • Dil engeli varsa, bir tercüman kullanın.

Sonuç

Dinleme, etkili iletişimin temel bir parçasıdır ve günlük hayatımızın her alanında önemli bir rol oynar. Etkili dinleme becerilerine sahip olmak, anlaşmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırır, ilişkileri güçlendirir, çatışmaları önler, sorunları çözmeye yardımcı olur, başkalarının ihtiyaçlarını ve duygularını anlamamızı sağlar, empati kurmamızı sağlar ve başkalarına değer verdiğimizi gösterir.


Yayımlandı

kategorisi