dinozor

  1. Gelişmelere ayak uyduramamış, çağın gerisinde kalmış veya mevcut durumu korumak isteyen kimse.

  2. Dinozorlar takımından, boyu 20 m kadar olabilen, ilk çağlarda yaşamış, günümüze fosilleri kalmış bir sürüngen.

  3. İkinci Jeoloji Devrinde yaşamış dev sürüngenlere verilen genel ad.


Yayımlandı

kategorisi