Dioik ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Dioik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dioik" ne demek?

 1. (Yun. dis: iki; oikos: ev halkı) Dişi ve erkek çiçeklerin ayrı ayrı bitkiler üzerinde bulunması durumu.
 2. Erkek ve dişi bireylerin farklı olması durumu.
 3. Dişi ve erkek çiçeklerin ayrı ayrı bitkiler üzerinde bulunması durumu, iki evcikli.

Dioik nedir? İlişkili sözcükler

 • Polimorfizm: Çok biçimlilik (Yun. polys: çok; morphe: şekil) 1. Bir tür veya populasyon içinde farklı şekilli bireylerin bulunuşu. 2. Kendiliğinden alelik varyasyonlar gösterme ya da DNA restriksiyon modelinde değişiklik gösterme. devamı...
 • Monoik: (Yun. monos: tek; oikos: ev) Erkek ve dişi organların aynı bitki üzerinde, fakat ayrı çiçeklerde bulunması. İki cinslilik. devamı...
 • Başçık: Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe. Sapsız çiçeklerin etlenmiş bir ana eksen üzerinde sık ve çok sayıda yerleşerek oluşturdukları rasemöz çiçek durumu. Kapitulum. devamı...
 • Poligam: Çok eşli. (Yun. polys: çok; gamos: evlenme) 1. Birden çok eşe sahip olan. 2. Aynı bitki üzerinde dişi, erkek veya hermafrodit çiçeklerin bulunması. devamı...
 • Poligam: Çok eşli. (Yun. polys: çok; gamos: evlenme) 1. Birden çok eşe sahip olan. 2. Aynı bitki üzerinde dişi, erkek veya hermafrodit çiçeklerin bulunması. devamı...
 • Diklin: (Yun. di: iki; kline: yatak) Çiçeğin sadece erkek ya da sadece dişi üreme organlarına sahip olması. Erkek üreme organlarının (andrekeum) ve dişi üreme organlarının (ginekeum) ayrı çiçekler üzerinde bulunması durumu. devamı...
 • Su Servisigiller: Yaprakları iğnemsi olup sarmal dizilişli, erkek kozalakları yaprak koltuklarında, dişi kozalak uçlarda bulunan, bir evcikli, genellikle her dem yeşil, bazen yapraklarını döken ağaç ya da nadiren çalımsı bitkiler. devamı...
 • Kölelik: Köle olma durumu, esirlik, kulluk, esaret. Bazı bireylerin diğerlerinin üzerinde mülkiyet hakkına sahip olduğu bir tür toplumsal katmanlaşma biçimi. devamı...
 • Variousness: ÇeşŸitlilik, farklılık, değŸişŸiklik; farklı sınıflı olma durumu, farklı türlü olmak durumu devamı...
 • Diverseness: Farklilik ÇeşŸitlilik, çeşŸitli olma durumu, farklılık, farklı olma durumu devamı...

Dioik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.