Diploblastic ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Diploblastic" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Diploblastic" ne demek?

 1. İki üreme katmanı olan, çift tohum tabakalı (Embriyoloji)

Diploblastic nedir? İlişkili sözcükler

 • Blastodermic: Blastula (gelişŸmemişŸ embriyo aşŸaması) dokusu ile ilgili, tohum dokusuna özgü (Embriyoloji) devamı...
 • Polen: Çiçek tozu. (Yun. mikros: küçük; sporos: tohum) Tohumlu bitkilerde üreme organı olan stamenlerde mayoz bölünme ile meydana gelen erkek üreme hücreleri; çiçek tozu. Mikrospor. devamı...
 • Zoospor: Suda yaşayan mantarlarda ve su yosunlarında bulunan, selüloz zardan yoksun, üzerindeki iki veya daha çok titrek tüyle hareket eden üreme hücresi. (Yun. zoon: hayvan; sporos: tohum) Bir hücreliler, algler ve devamı...
 • Epiblastic: (Embriyoloji) bir epiblasta ait, bir epiblast ile alakalı, blastodermin dışŸ katmanı/yüzeyi ile alakalı devamı...
 • Epidermis: Bk. üst deri Derinin yüzeyinde ektoderm kökenli, içten dışa doğru; bazal katman, spinozum katmanı, granulozum katmanı, lusidum katmanı ve korneum katmanı olmak üzere beş katmandan oluşan çok katlı yassı katman. devamı...
 • Germen: Canlı yaratıklarda gametlere dayanan ve gametlerle taşınan üreme ögelerinin tümü. Tohum, tomurcuk. devamı...
 • Kübik Epitel: Hücrelerin eni boyuna hemen hemen eşit olan, tek tabakalı (böbrekte) ve çok tabakalı (bazı büyük bezlerin kanallarında) olmak üzere iki tipi bulunan örtü epiteli. devamı...
 • Seed: Tohum Çekirdek Asıl, kaynak, mebde, devamı...
 • Yapı Eğrileri: Belli bir katmanın eşit derinlikte olan noktalarını birbirlerine bağlayan ve katmanın herhangi bir doğrultuda durumunu gösteren çizgiler. devamı...
 • Katmanlı Kayaç: Som olmayıp, katman katman olan kayaç. devamı...

Diploblastic ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.