diploit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte diploit kelimesinin manası:

  1. İki kromozom takımı taşıyan hücre veya organizma.
  2. (Yun. diploos: iki kat; eidos: yapı, form) aynı kromozom takımından iki tane kapsayan hücre ya da birey.
  3. Çoğu yüksek organizmaların somatik hücrelerinde olduğu üzere, her bir kromozomdan iki adet olması durumu.
  4. Birbirinin aynısı h
  5. Aynı kromozom takımından iki tane kapsayan hücre veya birey.

diploit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları