direct sözlük anlamı nedir?

Sözlükte direct kelimesinin manası:

 1. Yönetmek, idare etmek, yöneltmek, direktif vermek, komuta etmek, yönlendirmek; yol göstermek; adres yazmak (gönderiye); atfetmek; emretmek
 2. İdare etmek, tanzim etmek, emretmek
 3. Göstermek, aydınlatmak, irşat etmek, tevcih etmek, yöneltmek, çevirmek, doğrultmak
 4. Yolu tarif etmek, salık vermek, tavsiye etmek
 5. Doğru, müstakim, dosdoğru: dürüst, tok sözlü
 6. Açık, sarih
 7. Doğrudan doğruya, vasıtasız, araçsız
 8. Babadan oğula intikal eden
 9. Güneş etrafında dünya yönünde dönen
 10. Doğrudan doğruya olan, dolaysız, vasıtasız
 11. Dosdoğru, doğrudan doğruya
 12. Hemen, derhal
 13. Açıkça

direct ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları