dirlik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dirlik kelimesinin manası:

 1. Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim.
 2. Huzur, erinç
  Örnek: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. O. S. Orhon
 3. Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
  Örnek: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. S. Ayverdi
 4. Osmanlılarda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık, ya da bir yere bağlı gelir.
 5. Osmanlı İmparatorluğu'nda asker besleme yükümlülüğü karşılığında vergi toplama yetkisinin belirli kişilere verilmesi.
 6. Huzur, erinç.
 7. Yaşayış, sağlık; geçim.

dirlik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları