dış borç sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dış borç kelimesinin manası:

  1. Devletin veya çeşitli kuruluşların dış ülkelerden kredi yoluyla sağladığı borç.
  2. İç tasarrufların yetersizliği, döviz darboğazı veya borç ödemeleri sırasında karşılaşılan ödeme güçlüklerini hafifletmek amacıyla uluslararası resmi ve özel finans kurumlarından sağlanan kaynaklar.

dış borç ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları