dış kaynaklı anlak geriliği sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dış kaynaklı anlak geriliği kelimesinin manası:

  1. Döllenmeden başlayarak doğumdan sonraki çocukluk yıllarını da içine alan etkilerin yarattığı anlak geriliği türü. (Kan uyuşmazlığı, frengi, röntgen ışınları, beyin zedelenmesi türünden etkilerle oluşur.)

dış kaynaklı anlak geriliği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları